home

 

 

Wie ben ik en wat kan ik voor U betekenen?

In juli 1998 heb ik mijn diploma fysiotherapie behaald aan de Hogeschool Limburg. Na diverse tijdelijke werkplekken ben ik in september 1999 voor het academisch ziekenhuis in Maastricht (azM) gaan werken als fysiotherapeut. In de jaren die volgden heb ik met veel passie mijn vak kunnen uitoefenen. In 2005 heb ik de post HBO-studie “Geriatriefysiotherapie” met groot succes afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

Na vele jaren als geriatrie- en revalidatiefysiotherapeut in het azM en voor Adelante gewerkt te hebben, ben ik in januari 2013 gestopt in het azM om mij als zelfstandig ondernemer te gaan vestigen. Vanaf september 2013 ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen Paramedisch Centrum Céramique.

 

Binnen de gezondheidszorg kunnen cliënten vele wegen bewandelen om hulp te krijgen voor een probleem. De vraag of de geboden hulp de meest optimale is voor de betreffende in kwestie houdt mij sinds jaar en dag bezig. Het begint naar mijn mening vooral met de motivatie en de wil van de cliënt om zoveel mogelijk controle (terug) te krijgen over de bestaande problematiek en autonomie. De hulpverlener dient echter te beschikken over de vaardigheden en recente ontwikkelingen om het beste uit de mens zélf te halen. Goede (gespreks-)vaardigheden, kennis, ervaring, geschikte vragenlijsten, meetinstrumenten en open staan voor nieuwe technologieën zijn hierbij onmisbaar, evenals geduld en enthousiasme.

 

De aandoening van de cliënt doet er in principe niet direct toe. Kennis van de diverse aandoeningen is uiteraard wel van belang om eventuele complicaties of contra-indicaties te signaleren. Bij mijn doelgroep draait het mijns inziens meer om het bevorderen van de eigen autonomie en de kwaliteit van leven ondanks de aandoening. Kernpunten zijn multiproblematiek; complexiteit; hoge (biologische) leeftijd; cliënt en zijn omgeving; functioneel (niet stoornis) gericht.

 

Mijn doelgroep bestaat enerzijds uit de kwetsbare oudere die nog zelfstandig thuis woont, maar die (zoals het woord kwetsbaar al aangeeft), een groot risico loopt om afhankelijk te worden en dus z’n zelfstandigheid dient op te geven. Door middel van mijn interventie, in samenwerking met andere professionals uit de omgeving en collega’s van Paramedisch Centrum Céramique, wil ik de basis voor zelfstandig functioneren optimaliseren.

 

Anderzijds zal ik mij richten op cliënten die een medische interventie in het ziekenhuis hebben ondergaan na bijvoorbeeld een trauma, niet aangeboren hersenletsel of infectie en daardoor (nog) niet volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij door de ontstane belemmeringen.

 

Ik pleit voor een spoedige terugkeer naar de eigen omgeving, waar een team vanuit de wijk samenwerkt met de cliënt en de directe omgeving naar een optimaal en zelfstandig herstel. Op dit moment komen naar mijn mening nog teveel ouderen in een herstelzorg terecht, waardoor het risico aanwezig blijft dat cliënten bij twijfel van het team over terugkeer naar huis, toch nog institutionaliseren.

 

Als geriatrie- en revalidatiefysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in de complexiteit van zorg die de twee genoemde doelgroepen met zich meebrengen. Het is een uitdaging om met mijn kennis en ervaring in de nabije omgeving van de cliënt met andere disciplines uit de wijk samen te werken aan herstel en zelfredzaamheid.

 

 

 

Specialisaties: geriatrie- en revalidatiefysiotherapie, gangbeeldanalyse en loopscholing

Adres: Duitsepoort 11 | 6221 VA Maastricht

Contact: +31 6 11 01 35 87 | corine.cuijpers@kpnmail.nl | www.fysiotherapie-corine-cuijpers.nl